Yükleniyor

AYHED ÇALIŞMALARI

Hak Savunucusu Avukatlar ve Yerel Gazeteciler için Basın Özgürlüğü ve Hak Odaklı Gazetecilik eğitiminin 5.sini Adana’da gerçekleştirdik.
Van Barosunun yürüttüğü Hollanda Matra İnsan Hakları programı tarafından desteklenen ve AYHED olarak destek sunduğumuz “Kadın ve Kız Çocuklarının adalete erişiminde İnsan Hakları Savunucusu Avukatların geliştirilmesi projesinin” Hak ihlallerini izleme ve belgeleme raporlama eğitiminin 1. si Van’da gerçekleştirildi.
AYHED Adil Yargılanma Hakkına Erişim Derneği ve National Endowment for Democracy işbirliği ile “Hak Savunucusu Avukatlar ve Yerel Gazeteciler için Basın Özgürlüğü ve Hak Odaklı Gazetecilik eğitiminin 3.ünsü Antalya”da gerçekleştirdik.
AYHED ve Natıonal Endowment For Democracy ( NED ) işbirliği ile “Hak Savunucusu Avukatlar ve Yerel Gazeteciler için Basın Özgürlüğü ve Hak Odaklı Gazetecilik eğitiminin 4.sü Mersinde gerçekleştirdik.
AYHED; Frıedrich Ebert Stuftung desteği ile İnsan Hakları Alanında Mülteci Hakları Eğitici Eğitimi çalışması AYHED tarafından Adanada gerçekleştirildi.
AYHED ve Natıonal Endowment For Democracy ( NED ) işbirliği ile “Hak Savunucusu Avukatlar ve Yerel Gazeteciler için Basın Özgürlüğü ve Hak Odaklı Gazetecilik eğitiminin 2.ncisini İzmir’de gerçekleştirdik.
AYHED; ADANA'da CUMARTESİ ANNELERİ-İNSANLARI ile Dayanışma Amacıyla Yapılan Etkinliklerin Engellenmesine Dair Hak ihlallerine İlişkin Gözlem ve Tespit Raporu yayınladık.
“ Hak Savunucusu Avukatlar ve Yerel Gazeteciler için Basın Özgürlüğü ve Hak Odaklı Habercilik Eğitimi” çalışması kapsamında ilk eğitim çalışmamızı Van da gerçekleştirdik.
AYHED tarafından hazırlanan Mesleki faaliyetini yürütürken Hak İhlallerine uğrayan Avukatlar ile ilgili Türkiye de Avukat Olmak Belgesel Film Yayınlandı.
AYHED; Ayhed tarafından hazırlanan Yerel Gazetecilerin mesleki faaliyetlerini yürütürken yaşadıkları hak ihlalleri belgesel filmi yayınlandı.
AİHM AYM Bireysel Başvuru Eğitiminin 10.sunu Antalya da gerçekleştirdik.
AYHED; Yargı Kıskacında Yerel Gazetecilik/İnsan Hakları Hukuku Bağlamında Dava İnceleme Raporu hazırlandı.
Bireysel Başvuru Alanında İnsan Hakları Savunucusu Avukatların Kapasitesinin Güçlendirmesi Projesi" kapsamında AYM ve AİHM’ne Bireysel Başvuru Yolları Eğitim çalışmasının 9.su ADIYAMAN’da gerçekleşti.
AYHED; Mesleki faaliyetini yürütürken hak ihlaline uğrayan Avukatlar ile ilgili Türkiye de Avukat Olmak Belgesel film ve Rapor hazırlandı
AYHED tarafından hazırlanan, Hollanda Büyükelçiliği Matra Hibe Programı tarafından desteklenen “Bireysel Başvuru Alanında İnsan Hakları Savunucusu Avukatların Kapasitesinin Güçlendirmesi Projesi
AYHED tarafından hazırlanan, Hollanda Büyükelçiliği Matra Programı tarafından desteklenen , Av.İlhan Öngör koordinatörülüğünde yürütülen “Bireysel Başvuru Alanında İnsan Hakları Savunucusu Avukatların Kapasitesinin Güçlendirmesi Projesi
Bireysel Başvuru Alanında İnsan Hakları Savunucusu Avukatların Kapasitesinin Güçlendirmesi Projesi kapsamında AYM ve AİHM’ne Bireysel Başvuru Yolları Eğitim çalışmasının 3.sü Gaziantep’de gerçekleşti.
“Bireysel Başvuru Alanında İnsan Hakları Savunucusu Avukatların Kapasitesinin Güçlendirmesi Projesi
“Bireysel Başvuru Alanında İnsan Hakları Savunucusu Avukatların Kapasitesinin Güçlendirmesi Projesi/Adana
AYHED, Yerel Muhabirlerin uğradıkları hak ihlalleri tespit, izleme ve hukuki süreç raporlama çalışmasını gerçekleştirdi.
Adana Baro Başkanlığı Stajyer Avukat meslektaşlarımıza AİHM Bireysel Başvuru usulleri eğitimi düzenledik.
Bireysel Başvuru Alanında İnsan Hakları Savunucusu Avukatların Kapasitesinin Güçlendirmesi Projesi/Mersin
AYHED’ den İnsan Hakları Savunucusu Yerel Gazetecilerin yaşadığı Hak ihlalleri tespit ve raporlama çalışmasından kesitler. #riskaltındagazetecilik
Eşit Haklar İzleme Derneği tarafından düzenlenen “Uluslarası Adalete Erişim Konferansı” na Paydaş kurum olarak katılım sağladık.
İnsan Hakları alanında Eğitici eğitimleri kapsamında 3. Eğitimimiz olan “Kadının İnsan Hakları Eğitici Eğitimi”ni Adana’da gerçekleştirdik.
İnsan Hakları Alanında Eğitici Eğitiminin 2. si olan Çocuk Hakları Eğitici Eğitimini ADANA da Gerçekleştirdik.
AYHED: 04/05/ Kasım 2022 tarihinde VAN da AİHM/AYM Bireysel Başvuru Eğitimi yapıldı.
Aihm/Aym Kararları Işığında Basın özgürlüğü ve Hak Odaklı Gazetecilik Eğitimi 24/25 Aralık 2022 tarihinde Gerçekleştirildi.
AYHED: 04/05/06 Ocak 2023 tarihinde MUŞ ta AİHM/AYM Bireysel Başvuru Eğitimi yapıldı.
AYHED; Frıedrıch Ebert Stuftung FES desteği ile İnsan Hakları alanında Eğitici Eğitimi çalışması AYHED tarafından Adanada gerçekleşti.
AYHED; Mardin AİHM/AYM Bireysel Başvuru Eğitimi 29/31 ekim tarihinde yapıldı.
Tüm Hakları - Adil Yargılanma Hakkına Erişim Derneğine Aittir Design & Software - VOBO COMPANY