Yükleniyor
Anayasa Mahkemesi: KHK ile getirilen yasal değişikliklerin bir kısmını iptal etti. 30/6/2022 tarihinde E.2018/137 numaralı dosyada, 7145 sayılı ve 7333 sayılı Kanunların iptali istenen kurallarında kısmi ret kısmi iptal kararı vermiştir. AYM: tutuklunun sigarasız odaya nakledilme talebinin reddini hak ihlali saydı AİHM’den KHK'lı hukukçular için hak ihlali kararı Yaşam Hakkının Koruma ve Etkili Soruşturma Yükümlülüğü Bakımından İhlal Edilmesi Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu'nun Şekil Bakımından Anayasa'ya Aykırı Olmadığı Anayasa Mahkemesi’nin Yeni Kriteri: “Kararı UYAP’tan Açtın!”
AİHM’den KHK'lı hukukçular için hak ihlali kararı

Hemen Paylaş

AİHM’den KHK'lı hukukçular için hak ihlali kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Kanun Hükmünde Kararnameyle görevden uzaklaştırılan bir grup hakim ve savcı tarafından açılan davalarda hak ihlaline hükmetti. Aralarında eski Yargıtay ve Danıştay üyelerinin de bulunduğu toplam 427 hakim ve savcının, haklarındaki gözaltı kararlarının kanunsuzluğu temelinde açtıkları davalarla ilgili kararını bugün açıklayan AİHM, davacıların “özgürlük ve güvenlik” haklarının ihlal edildiği sonucuna vardı. Gerekçeli kararda, hakim ve savcıların, suçüstü halleri hariç, kanunla belirlenmiş özel bir usul ile görevden uzaklaştırılabileceği, davacılar için bu yolun izlenmediği not edildi. Davacıların gözaltına alındıkları tarihlerde 2802 sayılı Hakim ve Savcılar, 2797 sayılı Yargıtay ve 2575 sayılı Danıştay kanunlarına tabi olduklarını ancak bu kanun hükümlerine aykırı biçimde gözaltına alındıklarını kaydeden Mahkeme, bu durumun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) özgürlük ve güvenlik hakkını güvence altına alan maddesiyle bağdaşmadığı hükmünde bulundu.

Tüm Hakları - Adil Yargılanma Hakkına Erişim Derneğine Aittir Design & Software - VOBO COMPANY