Yükleniyor

PROJELER

Hak Savunucusu Avukatlar ve Yerel Gazeteciler için Basın özgürlüğü ve Hak Odaklı Habercilik Eğitimi projesi

Hak Savunucusu Avukatlar ve Yerel Gazeteciler için Basın özgürlüğü ve
Hak Odaklı Habercilik Eğitimi projesi 

Destekçi Kurum : National Endowment for Democracy (NED)

Tarih Aralığı : 01.02.2023 -01.02.2024 

Faaliyetin Gerçekleştirildiği Şehirler : Van, İzmir, Antalya, Mersin, Adana 

Faaliyet Alanları: Savunuculuk, Eğitim 

 

Hedef kitlesi olarak belirlediğimiz Yerel gazeteciler ve Yargısal taciz altında bulunan yerel gazetecilere hukuki destek sunmaya çalışan Avukatlara yönelik olarak “ulusal ve uluslararası mevzuat ile AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararları ışığında Basın özgürlüğü ve bireysel Başvuru mekanizmaları, , Stratejik Davalama, Hak odaklı Habercilik vb.” konularda Van, Mersin, Adana, Antalya, İzmir illerinde 50 yerel gazeteci ve 50 Avukata eğitim atölyeleri düzenlemeyi
amaçlamaktayız. Ayrıca Derneğimiz bünyesinde kurulmuş olan Basın Davalarını izleme ve stratejik Davalama komisyonumuz tarafından “AİHM ve AYM kararları ışığında Basın Özgürlüğü ve Hak Odaklı Habercilik rehber” kitapçığı hazırlanacaktır.

1- 50 Gazeteci 50 avukat ““ulusal ve uluslararası mevzuat ile AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararları ışığında Basın özgürlüğü ve bireysel Başvuru mekanizmaları, , Stratejik Davalama, Hak odaklı Habercilik vb.” konularında eğitim almış olacaktır.
2- Avukatların ve Gazetecilerin insan haklarını ihlallerini izleme konusundaki duyarlılıkları, insan hakları savunuculuğu, hak odaklı habercilik, etkin bir şekilde yargı süreçlerini yürütme, kampanya yürütme, kamuoyu oluşturma ve raporlama konularındaki uzmanlıkları güçlendirilerek mesleki gelişimlerine katkı sağlanmış olacaktır.


3-Eğitim yapılan her ilde Barolar bünyesinde “Basın Davalarını izleme ve Bireysel Başvuru meknizmalarına başvuru hukuki destek komisyonlarının kurulması sağlanacaktır. Barolar bünyesinde kuruluna bu komisyonlarca stratejik davalama takipleri yapılacaktır.


4- AİHM ve AYM kararları ışığında Basın Özgürlüğü ve Hak Odaklı Habercilik rehber” Kılavuzları hazırlayacaklardı

Hasta Mahpusların Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi Projesi

“Hasta Mahpusların Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi Projesi”

Destekçi:   AB Komisyonu, DİHAA Programı / Eşit Haklar İçin İzleme Derneği

Tarih Aralığı:   12 ay-01.02.2023 -01.02.2024

Bütçe : 5.000 EURO

Faaliyetlerin gerçekleştirildiği şehirler: Adana, Osmaniye, Mersin 

Faaliyet Alanları:  İzleme ve Savunuculuk  

Eylemin Amaçları:

✔Adana'da hasta mahpuslarıyla bireysel görüşmeler yaparak mevcut durumlarını belgelemek, sağlık haklarına erişim ve cezaların ertelenmesine ilişkin dinamik verileri takip etmek,

✔ Türkiye'de sağlık hakkı erişimi ve hasta mahpuslarının infazlarının ertelenmesine dayanabilmesinin özellikleri savunarak kamuoyunu bilinçlendirmek ve kullanıcılarla ilgili konunun tartışılmasına katkıda bulunmak.

✔ Hasta tutukluların İnfaz ve Cezaevi Savcılıklarının nezdindeki hukuki ayrıntıların saklanması, Anayasa Mahkemesi, AİHM ve BM Bireysel Başvuru Mekanizmaları nezdindeki kayıtlı paketlerin takibi, resmi resmi nezdindeki idari idari birimlerin saklanması.

  • 20 hasta mahpusun sağlık hakkı altyapısı güçlendirildi,
  • 10 Ağır Hasta Mahpusun adalete erişimde yaşadığı coğrafyanın çözümü için yasal mekanizmalar
  • Hasta Mahpusları için İnsan Hakları Koruma Mekanizmalarına Başvuru Rehberi hazırlandı. 

AYHED; Hasta Mahpuslar İçin İnsan Hakları Koruma Mekanizmalarına Başvuru Rehberi Hazırlanıyor | AYHED | Adil Yargılanma Hakkına Erişim Derneği

İnsan Haklarını Savunan Gazetecilerin Hak İhlallerinin Tespiti ve Hukuki Süreçlerinin Takibi Projesi

Destekçi:     Ulusal Demokrasi Vakfı (NED) 

Tarih Aralığı:   12 ay-01.01.2022-31.12.2022 

Bütçe : 50.000 USD

Faaliyetlerin gerçekleştirildiği şehirler: Adana, Hatay, Mardin, Diyarbakır, İstanbul, Van,Mersin, Şanlıurfa, Gaziantep

Faaliyet Alanları:  Savunuculuk, İzleme ve Belgeleme

Bu proje kapsamında Türkiye'de sınır illerinde faaliyet gösteren insan haklarını savunan gazetecilerin karşılaştığı sosyo-ekonomik sorunlar, baskılar ve yaşanan tüm hak kesintileri Mevcut Durum Analizi raporu ve Belgesel film sonuçlarının belgelenmesi amaçlandı. Bu çıkanları tüm ilgili kurum ve kuruluşlara yaygınlaştırılarak bir kamuoyunda konuşulmaya çalışıldı.  

PROJE ÇIKTILARI

✔ Haberin Ardındakiler Belgesel Filmi : https://www.youtube.com/watch?v=JvQTTSTxDvA&t=996s

✔ “ Şiddet Sarmalında Gazetecilik” Mevcut Durum Analizi Raporu: SIDDET_SARMALINDA_GAZETECILIK_RAPORU

✔“ Yargı Kıskacında Yerel Gazetelik” Raporu: YARGI_KISKACINDA_YEREL_GAZETECILIK-Insan_Haklari_Hukuku_Baglaminda_Dava_Inceleme_Raporu 

İnsan Hakları Savunucusu Avukatların Yaşadığı Hak İhlallerinin Belgelenmesi

İnsan Hakları Savunucusu Avukatların Yaşadığı Hak İhlallerinin Belgelenmesi

Destekçi:   ProtectDefenders.eu

Tarih Aralığı:   12 ay-01.02.2020-01.02.2021

Bütçe : 20.000 Euro

Faaliyetlerin gerçekleştirildiği şehirler: Adana, Mardin,Diyarbakır,Şanlıurfa,Van,Gaziantep

Faaliyet Alanları:  Savunuculuk, İzleme ve Belgeleme

Türkiye'de hak ihlallerine maruz kalan avukatların karşılaştıkları siyasi baskıları gözlemlemeyi, incelemeyi, raporlamayı, belgelemeyi, elde edilen verileri hak ve özgürlükler tecavüzlerinde savunuculuk yaparak sistematize etmek ve yaygınlaştırmak amaçlandı.

 Belgesel Filmi : https://www.youtube.com/watch?v=RewtHjqx-lI&t=869s

 “Türkiye'de Avukat Olmak” Mevcut Durum Analizi Raporu: Turkiyede_Avukat_Olmak 

Bireysel Başvuru Alanında İnsan Hakları Hukukçusu Avukatların Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Bireysel Başvuru Alanında İnsan Hakları Hukukçusu Avukatların Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Destekçi:   Hollanda Büyükelçiliği Matra Hibe Programı

Tarih Aralığı:   24 ay - 01.01.2021-31.12.2023

Bütçe : 50.000 Euro

Faaliyetlerin gerçekleştirildiği şehirler: Mardin, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Antalya, Van, Hakkari, Adıyaman, Muş Adana, Mersin 

Faaliyet Alanları:  Eğitim, Kapasite Geliştirme ,İzleme

 

Çalışmanın Hedefleri:


1.Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Yolları eğitimi alan ve ilgili emsal kararları konular bağlamında inceleyen hedef kitle Avukatların İnsan Hakları Savunucusu Hukukçular olma yönünde motivasyonlarını arttırılacak ve mesleki yaşamlarına “Bireysel Başvuru Uzmanı” statüsü kazandırmak,


2. Uzun vadede Türkiye’de İnsan Hakları Hukukçuluğu ve Bireysel Başvuru Uzmanlığı konusunda Avukatlar arasında farkındalık yaratılması ve Türkiye’de hukuk devleti ilkesine, demokratikleşmeye ve İnsan Hakları Farkındalığına katkı sunmak,


3. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Yolları eğitimi  alan ve ilgili emsal kararları konular bağlamında inceleyen hedef kitle Avukatların İnsan Hakları Savunucusu Hukukçular olma yönünde motivasyonlarını arttırılacak ve mesleki yaşamlarına “Bireysel Başvuru Uzmanı” statüsü kazandırmak, Uzun vadede Türkiye’de İnsan  Hakları Hukukçuluğu ve Bireysel Başvuru Uzmanlığı konusunda Avukatlar arasında farkındalık  yaratılması ve Türkiye’de hukuk devleti ilkesine, demokratikleşmeye ve İnsan Hakları Farkındalığına katkı sunmak.

İnsan Hakları Alanında Eğitici Eğitimi

İnsan Hakları Alanında Eğitici Eğitimlerinin Geliştirilmesi Projesi

Destekçi: Friedrich –Ebert –Stiftung Turkey (FES)

Tarih Aralığı: 24  ay (1 Şubat 2022 – 31 Ocak 2024)

Bütçe: 28.000 Euro

Faaliyet Alanları:  Eğitim, Kapasite Geliştirme ve İzleme

Projenin amacı ; Adana Barosu ortaklığında hem Avukatlara hem de hak temelli STK temsilcilerine yönelik  İnsan Hakları Alanında ( Kadın, Çocuk, Mülteci, Adil Yargılanma , İşkence ve Kötü Muameleyi Önleme alanlarında)  Eğitici Eğitimleri düzenleyerek ilgili hedef grubun insan hakları savunuculuğu alanında eğitici rollerini güçlendirmek ve bölgede alanında uzman eğiticilerin yaygınlaşmasını sağlamaktır.

1.grup hedef kitle (10 Avukat), 2. grup hedef grup (10 STK ve Kurum Temsilcisi) 3 gün boyunca bir araya geldi. Teorik ve uygulamalı "İnsan Hakları Alanında Temel Eğitmen Eğitimi", Adana'da gerçekleştirildi.

∙ Çocuk Hakları Alanında Eğitici Eğitimi 3 ay sürdü ve 2 gün yüz yüze eğitim gerçekleşti.

∙ Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği alanında 3 ay sürdü ve 2 gün yüz yüze eğitim gerçekleşti

∙ Adil Yargılanma Hakkı alanında 3 ay sürdü ve 2 gün yüz yüze eğitim gerçekleşti

∙ Mülteci hakları  ve İşkence Kötü Muameleyi önleme alanında avukatlara ve STK temsilcilerine yönelik 3 ay süreyle Eğitici Eğitimi düzenlenecektir.

 

Tüm Hakları - Adil Yargılanma Hakkına Erişim Derneğine Aittir Design & Software - VOBO COMPANY