Yükleniyor

MİSYONUMUZ

AYHED, Evrensel İnsan Hakları değerleri ve Evrensel Hukuk İlkelerini benimser,

AYHED, İnsan Hakları değerlerini ve insan hakları hukukunun pozitif evrensel ilkelerini üstün bir değer olarak görmekte olup, her türlü siyasi, etnik, dini vb. gruplar ile Devletlerden bağımsızdır.

AYHED, tüm insan hakları kategorileri arasında herhangi hiyerarşik bir ilişki kurmadan insan haklarının tüm alanlarında çalışır,

AYHED, Hukukun üstünlüğüne ve insan hakları değerleri için mücadele eden tüm kişi ve kurumlarla ortak çalışma yapar,

AYHED, İnsan Hakları Hukukunun gelişimi, Adalete erişim ve hak arayışı farkındalığı için çalışmalar yapar,

AYHED, Hiçbir sosyo-ekonomik farklılık gözetmeksizin bireylerin ve kolektif hak arayışında olan grupların adalete, hukuka erişimi ile temel insan hakları değerlerinin yaşamsallaşması için mücadele eder,

AYHED, Toplumdaki dezavantajlı bireylerin ve grupların adalete erişimini öncelikli çalışma alanı olarak belirler,

AYHED, Bireylerin kişilik haklarına saygı duyar ve kişisel verilerin korunmasına azami önem verir,

AYHED, İnsan Hakları hukuku alanında ulusal ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan temel hak ve özgürlüklerin farkındalığının arttırılması ve ulusal, uluslararası mekanizmalara başvuru eğitimi çalışmaları yapar,

AYHED, Yaşanan hak ihlallerinin raporlanması ve ihlallere karşı çözüm önerileri geliştirir, hak ihlallerinin ortadan kaldırılmasına yönelik toplumsal farkındalık çalışmaları yapar ve hukuki süreçleri takip eder,

AYHED, insan hakları değerlerini içselleştirmiş, hukukun üstünlüğüne inanan ve bu alanda mücadele eden hak savunucularını bünyesinde barındırır.

                                                                             ADİL YARGILANMA HAKKINA ERİŞİM DERNEĞİ

Tüm Hakları - Adil Yargılanma Hakkına Erişim Derneğine Aittir Design & Software - VOBO COMPANY