Yükleniyor

FAALİYET ALANLARIMIZ

SAVUNUCULUK

 


AYHED, Kamu otoritelerinin ve Karar vericilerin karar alma süreçlerinde İnsan  Haklarına,  temel hak ve özgürlüklere dayalı politikaların oluşturulması amacıyla hak temelli yaklaşıma dayalı faaliyetleri gerçekleştirir. Bu kapsamda tek başına veya başkaca hak temelli çalışan ulusal ve uluslar arası örgütlerle beraber  kampanya yürütme, lobi faaliyetleri, izleme ve raporlama faaliyetleri,  hak ihlallerine uğrayan mağdurlar için hukuki destek, dava izleme faaliyetleri yürütür.

 

HUKUKİ DESTEK

 


AYHED, Dezavantajlı, Hak ihlaline uğrayan çeşitli kişi ve grupların daha etkin bir mücadele yürütebilmeleri ve sivil toplum örgütlerinin güçlendirilmesi amacıyla hukuki destekler sağlamaktadır. Bu kapsam da dava izleme ve stratejik davalama faaliyetleri yürütmektedir. Öncelikli olarak ayrımcılık, işkence ve kötü muamele yasağı , toplantı ve gösteri hakkı, ifade özgürlüğü, Adil Yargılanma hakkı ihlal edilen mağdurlara hukuki destek sunmaktadır.

 

 

 

İZLEME-BELGELEME

 


AYHED, Başta Dezavantajlı grupların uğradığı insan hakları ihlalleri olmak üzere izleme, tespit, belgeleme ve raporlama faaliyeti yürütmekte, karar vericiler üzerinde insan haklarına dayalı hak temelli politikaların geliştirilmesine katkı sunmaktadır. AYHED, yaptığı izleme, tespit ve raporlama faaliyetlerinde hak temelli çalışan aktivistler ve  sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapar. İzleme faaliyetleri sonucunda stratejik Davalama, dava izleme, hukuki destek faaliyetleri yürütür.

 

 

İNSAN HAKLARI HUKUKU ALANINDA EĞİTİM

 


AYHED, İnsan Hakları Hukuku alanında Avrupa  İnsan Hakları Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi, Birleşmiş Milletler Mekanizmalarına  Bireysel Başvuru, İnsan Hakları temel değerleri, Temel hak ve özgürlükler eğitim faaliyetleri yürütmektedir. Yapılan eğitim çalışmalarında eğitimler ile ilgili yayınlar hazırlar.

 

 

Tüm Hakları - Adil Yargılanma Hakkına Erişim Derneğine Aittir Design & Software - VOBO COMPANY