Yükleniyor
Anayasa Mahkemesinden Milletvekili Can Atalay ile ilgili 2. kez ihlal kararı verdi: İhlal Kararının Uygulanmaması Nedeniyle Bireysel Başvuru Hakkının İhlal Edilmesi AYHED in destekçisi olduğu Şanlıurfa Barosunun Şanlıurfa Bölgesinde İnsan Hakları İhlallerine Karşı Hukuki Mücadele kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi Avrupa Komisyonu İnsan Hakları ve Demokrasi Hibe Programı tarafından destek almaya hak kazanmıştır. AYHED; Hasta Mahpuslar İçin İnsan Hakları Koruma Mekanizmalarına Başvuru Rehberi hazırladı AYM; Makul Sürede Yargılanma Hakkı İhlali ile ilgili başvurularda Bireysel Başvuru yolunu kapattı. AİHM den Türkiye aleyhine tarihi ihlal kararı; BYLOCK ve Bank Asya dan sendika üyeliğinden ceza verilemez. AYHED; Ocak/Haziran 2023 Dönemi Hukuki Destek ve Dava İzleme Raporu yayınladı.
AİHM den Türkiye aleyhine tarihi ihlal kararı; BYLOCK ve Bank Asya dan sendika üyeliğinden  ceza verilemez.

Hemen Paylaş

AİHM den Türkiye aleyhine tarihi ihlal kararı; BYLOCK ve Bank Asya dan sendika üyeliğinden ceza verilemez.

Avrupa İnsan Hakları (AİHM); ByLock kullanmak, Bank Asya'da hesabı olmak suçlamalarıyla, gizli bir tanığın ifadesiyle mahkum olan öğretmen Yüksel Yalçınkaya'nın 2020 yılında açılan bireysel davasında, Türkiye aleyhine ihlal kararı verdi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) günlerce beklenen Yalçınkaya/Türkiye kararı ile Türkiye'deki yerel mahkemelerin, ByLock'un yaklaşmasıyla ilgili sistematik sorunun çözümü için uygun genel bakım talep etti.

AİHM Büyük Dairesi davada Türkiye'nin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin, adil yargılama hakkını düzenleyen 6. maddenin 1. maddelerini, kanunsuz suçlanma ilkesini düzenleyen 7. maddesini ve örgütlenmesi ve toplanma hakkıyla ilgili 11. maddesini feshettiğine hükmetti.

Büyük Daire, 7. çıldırdığına karşı 6'ya karşı 11'e oyla, 6. çıldır 1. ırklarının bozulduğu çıldırtılmaya 1'e karşı 11 oyla ve 11. çıldırdığına karşı oy birliğiyle karar verdi.

Kararda Türkiye'nin, bireysel başvuruda bulunan Yüksel Yalçınkaya'nın 15 bin euroluk mahkeme masraflarına, ödemesi gereken vergi ve masraflara da ödemesine hükmedildi.

AİHM'in tespit ettiği ihlaller; 

1- Kanunsuz ceza olmaz  (AİHS.7.MADDE): Suçun maddi ve manevi unsurlarının oluşmasının bireyselleştirilmiş bir şekilde tespit edilmesine rağmen, ByLock kullanılmasına dayalı olarak terörist olarak saklanan üye olmak suçundan mahkûmiyet kararı verilemez Özel kast saklandığı halde, yerel mahkemeler Silahlı Terör Örgütü Suçun özüyle tutarsız, geniş kapsamlı ve görülemez yorum yaparak  cezai kişinin kişisel cezalandırılma kurulabileceğine cezai manevi davada mevcut değildir Yerel mahkemelerin incelemeleri hukuksuz bir şekilde tüm ByLock kullanıcılarına otomatik olarak bir ceza ücreti yüklenmiştir.  Madde 7'nin süresi alınamaz ve bu çıldırtıcı güvenceleri, ulusun tehdidi tehdit eden koşullar (Darbe girişimi) kapsamında işlendiği iddia edilen terör suçları açısından bile daha katı bir şekilde yorumlanamaz. En zor koşullar altında bile bu maddeye saygı gösterilmelidir. 

Adil yargılama hakkı (AİHS.6.MADDE) : ByLock sunucusundan ele geçirilen mahkemeye getirilmemesi yargılamanın genel olarak adil olmasını sağlayan yeterli usuli güvencelerle dengelenmemiştir ( Adil bir yargılama yapılmamıştır ), Gülen Hareketi'ne yönelik olarak yürütülen ceza davalarında giderek daha fazla kullanılan elektronik delillerin kart ve bağlantılarda yaşanan ciddi zorluklarda, Madde 6 § 1 güvencelerinin daha katı veya daha esnek bir şekilde kullanılabildiğini, Savunmanın (ByLock ile ilgili) delillere doğrudan erişilememesi ve delillerin bütünlüğünü ve güvenilirliğini ilk elden test edememesi, yerel mahkemelere bu ayrıntıları ayrıntılı bir şekilde incelemeye tabi tutma süresi yüklenmemiştir, Yerel mahkemeyleMahkemenin iflasın önüne getirilmesine ilişkin itirazın gerekçelerini sunamemiş ve ByLock verilerinin bütünlüğü ve kanıt değeriyle ilgili temel sorunlar ele alınamamıştır.

Toplantı ve dernek kurma özgürlüğü (AİHS.11.MADDE): Yerel mahkemeler, başvurucunun FETÖ/PDY ile ilgili olarak değerlendirilen bir sendika ve derneğe mahkûmiyet ödemesini desteklemek amacıyla suç kapsamını öngöremez şekilde genişletildi.

Kararının ingilizcesini  okumak için https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-227636%22]} 

Tüm Hakları - Adil Yargılanma Hakkına Erişim Derneğine Aittir Design & Software - VOBO COMPANY