Yükleniyor
Anayasa Mahkemesinden Milletvekili Can Atalay ile ilgili 2. kez ihlal kararı verdi: İhlal Kararının Uygulanmaması Nedeniyle Bireysel Başvuru Hakkının İhlal Edilmesi AYHED in destekçisi olduğu Şanlıurfa Barosunun Şanlıurfa Bölgesinde İnsan Hakları İhlallerine Karşı Hukuki Mücadele kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi Avrupa Komisyonu İnsan Hakları ve Demokrasi Hibe Programı tarafından destek almaya hak kazanmıştır. AYHED; Hasta Mahpuslar İçin İnsan Hakları Koruma Mekanizmalarına Başvuru Rehberi hazırladı AYM; Makul Sürede Yargılanma Hakkı İhlali ile ilgili başvurularda Bireysel Başvuru yolunu kapattı. AİHM den Türkiye aleyhine tarihi ihlal kararı; BYLOCK ve Bank Asya dan sendika üyeliğinden ceza verilemez. AYHED; Ocak/Haziran 2023 Dönemi Hukuki Destek ve Dava İzleme Raporu yayınladı.
AYHED; Hasta Mahpuslar İçin İnsan Hakları Koruma Mekanizmalarına Başvuru Rehberi hazırladı

Hemen Paylaş

AYHED; Hasta Mahpuslar İçin İnsan Hakları Koruma Mekanizmalarına Başvuru Rehberi hazırladı

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından desteklenen ‘’Dezavantajlı Grupların Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi İçin Yerel Sivil Toplum Örgütlerine Yönelik alt hibe desteği Programı’’ kapsamında Eşit Haklar İçin İzleme Derneği ( ESHİD ) Desteği İle AYHED tarafından yürütülen “Hasta Mahpusların Adalete Erişimi ve Sağlığa Erişim Hakkı Çalışması” kapsamında " Hasta Mahpuslar için İnsan Hakları Koruma Mekanizmalarına Başvuru rehberi hazırladık. Rehber, Cezaevilerinde bulunan hasta mahpuslara gönderilmekle beraber, Cezaevleri ve hasta mahpuslar alanında çalışan uygulayıcılar içinde bir destekleyici rehber olacağını umuyoruz. Rehberde Hasta Mahpusların  sağlığa erişim , yaşam hakkı ihlali  ve işkence kötü muamele ihlaline, tedavi hakkından faydalandırılmaması, infazlarının hastalık nedeniyle ertelenmemesi vb. konularda hangi koruma mekanizmalarına ne şekilde başvuru yapılması gerektiği örnek formlar, ulusal ve uluslarası mevzuat, uluslararası insan hakları sözleşmeleri ve tavsiye kararları ışığında açıklanmaya çalışılmıştır. 

Rehberi tıklayınız: HASTA_MAHPUSLAR_ICIN_INSAN_HAKLARI_KORUMA_MEKANIZMALARINA_BASVURU_REHBERI

Tüm Hakları - Adil Yargılanma Hakkına Erişim Derneğine Aittir Design & Software - VOBO COMPANY