Yükleniyor
Anayasa Mahkemesi: KHK ile getirilen yasal değişikliklerin bir kısmını iptal etti. 30/6/2022 tarihinde E.2018/137 numaralı dosyada, 7145 sayılı ve 7333 sayılı Kanunların iptali istenen kurallarında kısmi ret kısmi iptal kararı vermiştir. AYM: tutuklunun sigarasız odaya nakledilme talebinin reddini hak ihlali saydı AİHM’den KHK'lı hukukçular için hak ihlali kararı Yaşam Hakkının Koruma ve Etkili Soruşturma Yükümlülüğü Bakımından İhlal Edilmesi Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu'nun Şekil Bakımından Anayasa'ya Aykırı Olmadığı Anayasa Mahkemesi’nin Yeni Kriteri: “Kararı UYAP’tan Açtın!”
Anayasa Mahkemesi’nin Yeni Kriteri: “Kararı UYAP’tan Açtın!”

Hemen Paylaş

Anayasa Mahkemesi’nin Yeni Kriteri: “Kararı UYAP’tan Açtın!”

Anayasa Mahkemesi’nin ilk kez 21.07.2020 tarihli Hüseyin Aşkar kararında ortaya koyduğu ve daha şimdiden birçok mağduriyete sebep olan süre aşımı nedeniyle kabul edilemezlik kararlarında; “UYAP evrak işlem kütüğü” üzerinde re’sen inceleme yapmaya başladığı, UYAP’a yüklenen kararların avukatlar tarafından açıldığını tespit ettiği, 30 günlük başvuru süresini de evrakın UYAP’tan açıldığı tarihten itibaren başlattığı görülmektedir.  E-TEBLİGAT YOLU İLE YAPILAN TEBLİGATLARDA SÜRE, TEBLİGATIN AÇILMASINDAN İTİBAREN 5 GÜN SONRA BAŞLAMAKTADIR. ANCAK ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULARDA BU 5 GÜNLÜK SÜRE KURALI GEÇERSİZ OLUP,  KARARLAR E TEBLİGAT YOLU İLE YAPILDIĞINDA KARARIN AÇILIP OKUNMASI İLE 30 GÜNLÜK SÜRE BAŞLAMIŞ OLACAKTIR. 

Tüm Hakları - Adil Yargılanma Hakkına Erişim Derneğine Aittir Design & Software - VOBO COMPANY